WHEY OATS – WHEY KẾT HỢP YẾN MẠCH CAO CẤP TĂNG CƠ TỰ NHIÊN

1,590,000 

Sản phẩm whey từ bò ăn cỏ kết hợp yến mạch Na Uy sản xuất hoàn toàn thiên nhiên với công nghệ hiện đại giúp tăng cơ tốt và kiểm soát cân nặng, tốt cho tim mạch

wheyoats
WHEY OATS – WHEY KẾT HỢP YẾN MẠCH CAO CẤP TĂNG CƠ TỰ NHIÊN