HYDRO WHEY LABRADA – 100% Hydrolyzed Isolate Tinh Khiết Hấp Thu Nhanh

2,300,000 

Labrada Pro Series Hydro Whey là Whey Protein Isolate Hydroyzed (thủy phân siêu tinh khiết) 100% – Loại tốt nhất trên thị trường

Khối lượng tịnh: 1.8kg/47 lần dùng

Nhà sản xuất: Labrada, Mỹ

labrada hydro whey
HYDRO WHEY LABRADA – 100% Hydrolyzed Isolate Tinh Khiết Hấp Thu Nhanh