BCAA 6000 Hỗ Trợ Phục Hồi Cơ Bắp và Tăng trưởng

500,000 

iconTăng cường phục hồi cơ bắp

iconCài thiện sức chịu đựng và thể lực

iconTăng cường tổng hợp Protein

iconHỗ Trợ phát triển cơ bắp và sức mạnh

iconTỷ lệ tối ưu 2:1:1 BCAA

Hết hàng